Wat is een collage? Dat is een compositie van papiersnippers, papierknipsels, stukjes karton en soms stukjes hout, die tezamen de indruk geven van een schilderij.
Deze manier van uitbeelden is voor het eerst toegepast zo omstreeks 1911 en na de eerste wereldoorlog hebben de dada-isten er zich meester van gemaakt en wel als reactie op de kunst. Wat de dada-isten echter niet konden voorzien:het is een kunst geworden en wie zich daarvan wil overtuigen, kan in Waddinxveen terecht.

In het zaaltje van het kunstcentrum exposeert de oud-Gouwenaar Piet van den Heuvel, thans wonende in Den Haag.
Er hangen daar achttien collages van hem. Zuivere collages zijn het niet. Het is te begrijpen, dat een collage-kunstenaar zo nu en dan tekenpen en potlood te hulp roept, maar Van den Heuvel heeft er ook bij geschilderd. Dat maakt zijn werk echter des te aantrekkelijker.
De heer H.M.v.d.Dool, voorzitter van van de kunststichting, heeft gisteravond, nadat hij de talrijke genodigden had verwelkomd, het woord gegeven aan de heer J.J.Koedood uit Rotterdam. Deze heeft als beroep: organisator van tentoonstellingen (van Parijs tot Zagreb). Bij het inrichten van tentoonstellingen komt natuurlijk veel decoratiewerk te pas en zo had de heer Koedood de exposant al een jaar of vier onder allerlei omstandigheden bezig gezien. Het had hem getroffen, dat Van den Heuvel, gebonden als hij was aan zijn opdracht, die gelegen was in het commerciele vlak, toch kans had gezien, dikwijls met een minimum aan middelen, iets van zichzelf te geven, zich echt uit te leven en zijn gedachten vorm te geven.
De heer Koedood bracht in herinnering dat Piet van den Heuvel op de jongste Femina te Rotterdam een zeer moderne collage heeft geleverd, een muurschildering, 80 meter lang en 1.20 m. Breed, die ieders aandacht trok en bewondering wekte. De inleider vermoede, dat van den Heuvel thans bezig is aan een omvorming: hij wordt meer en meer getrokken naar de techniek, hetgeen uit verschillende nieuwe wereken bleek.
Zo hier en daar is te zien, dat de exposant decoratieschilder van zijn vak is. Maar ook is te zien, dat hij zijn werk met plezier heeft gemaakt: er spreekt levensblijheid uit, elk werk is een stukje zonneschijn.

Het is de moeite waard om een schilderij als Kerstmis eens aandachtig te bekijken. Het is een boeiend geheel. Dikwijls ook treft een zekere humor. Vlak bij de ingang hangt: Rode stad (nummer 13). Daarop staat o.m. Een soort fles, een machtige fles, gekroond met een kurk als Byzantijnse tempel en op de fles is het uitgeknipte portretje geplakt van een geestelijke, die staat te betogen. En dan weer valt het oog op een subtiel werkje als circus.
Men moet voor deze tentoonstelling zich wel de tijd geven en rustig kijken. Het is te hopen, dat velen in Waddinxveen dat doen, want het is de moeite waard. Men kan zich alleen afvragen, ook al beschouwt men dit werk als een bijzonder soort huisvlijt, maar dan als een bijzonder knap soort: hoe zal Piet van den Heuvel zich verder ontwikkelen?

De tentoonstelling is geopend tot 19 februari.
Articles

Fly with Napaku

Napaku (1935-2004), the oldest "tagger" from The Hague, illustrator, collage-maker, painter, airplane-builder and open-air-writer.
We invite you on a journey through the works of Piet van den Heuvel, Napaku.
 
 Designed by cmspresso © 2023